หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถสกายบลู จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2018-10-18 10:33:30)

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สังกัด หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2018-10-04 09:21:06)

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 7 อัตรา sukitti ( 2018-10-04 09:17:24)

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2018-10-04 09:14:03)

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2018-09-14 09:22:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา sukitti ( 2018-04-05 09:10:06)