หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

OPEN LINE Session Three, June 11 sukitti ( 2020-06-11 09:39:48)

Open Line SESSION TWO June 4, 2020 sukitti ( 2020-06-04 09:15:47)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7) sukitti ( 2020-05-29 13:42:18)

Open Line SESSION ONE sukitti ( 2020-05-28 14:36:02)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19 sukitti ( 2020-05-25 14:06:24)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6) sukitti ( 2020-05-01 16:40:03)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5) sukitti ( 2020-04-09 11:43:23)

Payap University Announcement PREVENTATIVE MEASURES REGARDING COVID-19 (Edition 4) sukitti ( 2020-03-23 19:23:31)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4) sukitti ( 2020-03-23 19:22:00)

Payap University Announcement Subject: Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) #3 sukitti ( 2020-03-23 09:54:18)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 – 3 sukitti ( 2020-03-20 14:49:39)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) sukitti ( 2020-03-17 15:27:28)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) sukitti ( 2020-03-04 13:13:57)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ sukitti ( 2019-10-29 10:24:57)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย sukitti ( 2019-10-29 10:21:10)