หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก ภายในปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-04-20 10:02:24)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-04-20 09:57:52)

เปิดแล้ว Hospitel แห่งแรกของเชียงใหม่ โดย ม.พายัพ จับมือกับ รพ.แมคคอร์มิค รับชุดแรกจาก รพ.สนาม ที่ผ่านการประเมินกว่า 100 คน sukitti ( 2021-04-20 09:55:05)

ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ รพ.แมคคอร์มิค พร้อมเสริมหนุนจังหวัดเชียงใหม่เต็มกำลัง เตรียมเปิด Hospitel แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระยะฟักฟื้น sukitti ( 2021-04-18 09:56:27)

ม.พายัพ และ รพ.แมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมเปิด PIH Hospitel แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รับการตรวจทุกระบบตามมาตรฐาน พร้อมให้บริการช่วยเหลือจังหวัดเชียงใหม่รับมือการระบาดของเชื้อโควิด-19 sukitti ( 2021-04-18 09:50:07)

ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Microsoft Team ได้ ให้ดำเนินการดังนี้ sukitti ( 2021-04-16 10:17:28)

ด่วนที่สุด ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12) sukitti ( 2021-04-15 00:07:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกสาขาวิชา ผ่านระบบออนไลน์ sukitti ( 2021-04-10 09:22:36)

Payap University Announcement Guidelines for personnel performance and instruction during the current Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak sukitti ( 2021-04-10 09:16:54)

ด่วนที่สุด มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-04-09 19:54:07)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ sukitti ( 2021-04-09 15:51:46)

สำนักงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเปิดระบบให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 waraporn ( 2021-04-08 10:17:14)

มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-04-07 15:01:39)

Center for Social Impact ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมอบรมสัมมนา การเล่าเรื่องราวและการสร้างแบรนด์ของธุรกิจ (Storytelling and Branding in Social Enterprise) sukitti ( 2021-04-07 14:35:04)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท sukitti ( 2021-02-18 23:10:42)