หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์


Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/news_list.php on line 44

Lifelong Learning Payap University ขอเชิญร่วมงาน Open House 21 กพ 67 webmaster ( 2024-02-08 14:23:12)

โรงผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการรับรองมาตราฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา webmaster ( 2024-01-25 10:38:42)

สำนักการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 4” webmaster ( 2024-01-08 09:34:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดหน้า 30 ชั่วโมง webmaster ( 2024-01-03 11:03:30)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์วิชาชีพจากการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน webmaster ( 2023-12-15 09:38:07)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “การยืด เหยียด กล้ามเนื้อแบบไทยโบราณ” Traditional Thai Stretching (18 hours) waraporn ( 2023-12-14 11:06:43)

คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม รอบรับตรงครั้งที่ 1 คลิกที่นี่ webmaster ( 2023-11-03 13:14:44)

สำนักนิติการ ม.พายัพ รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่ง-ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพที่สำคัญ สำหรับการค้นคว้า webmaster ( 2021-12-16 14:44:48)