หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ มอบทุน 50% ของค่าเล่าเรียน ให้กับนักเรียน เรียนดีหรือกิจกรรมเด่น Top 10 ของโรงเรียนประจำอำเภอ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน onuma ( 2019-04-12 15:04:05)

ห้องพักราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา และผู้ปกครอง khuandaw ( 2019-04-10 06:35:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมงาน สระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2562 onuma ( 2019-04-04 16:36:44)

ผู้บริหาร ม.พายัพ ห่วงใยปัญหาหมอกควันมลพิษ เร่งรณรงค์และทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย onuma ( 2019-04-04 16:35:10)

ประกาศจาก สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) เรื่อง กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2562 kwanchanok ( 2019-03-26 13:44:07)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค sukitti ( 2019-03-19 11:53:39)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย sukitti ( 2019-03-19 11:21:54)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2018-09-18 10:28:15)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ onuma ( 2018-05-22 10:38:53)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2018-03-27 09:35:24)