หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

Payap University Announcement Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) Subject: Operational Protocol for the Period March 18 – 31, 2020 and Summer Semester 2019/20 sukitti ( 2020-03-23 09:52:59)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 – 3 sukitti ( 2020-03-20 14:49:39)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) sukitti ( 2020-03-17 15:27:28)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) sukitti ( 2020-03-04 13:13:57)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 / Preventive Measures Related to the Coronavirus (COVID-19) /主题:与冠状病毒有关的预防措施(COVID-19) sukitti ( 2020-02-28 10:57:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นวาระของจังหวัด ในปี 2563 sukitti ( 2020-02-26 15:59:26)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ sukitti ( 2019-10-29 10:24:57)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย sukitti ( 2019-10-29 10:21:10)

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผุดโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปิดมิติใหม่ด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2019-10-10 09:50:55)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร onuma ( 2019-06-28 17:02:09)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ onuma ( 2018-05-22 10:38:53)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2018-03-27 09:35:24)