เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
สำนักทุนการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.- กรอ.) โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบศักดิ์ ด้วงนา หัวหน้าส่วน ผู้จัดการบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 04 ก.ย. 58 เวลา 15:34)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จาก University of Malaya, Malaysia นำโดย Dr. Chong Mei Chan, Chairman, Nursing Research Steering Group เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย และหลักสูตรการเรียนการสอนทางการพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
โดย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 31 ส.ค. 58 เวลา 09:37)


มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงาน Lanna Expo 2015 วันที่ 4 - 13 กันยายน 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 04 ก.ย. 58 เวลา 09:40)
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการ New Breed @ U-net 2015
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 ก.ย. 58 เวลา 11:08)
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จัดสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบอาการเบื้องต้นโรคที่เกิดจากการทำงาน
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 ก.ย. 58 เวลา 14:16)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 ก.ย. 58 เวลา 15:19)
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเรื่อง “สิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ส.ค. 58 เวลา 11:11)
สำนักงานศาสนกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างสุขชุมชน
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ส.ค. 58 เวลา 10:12)