เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา


ประมวลภาพกิจกรรม
ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ Dr. Pei Wang ,Director Financial and Accounting Nanjing Normal University ซึ่งเป็น United Board Fellow มาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 3 เดือน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี
โดย สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 22 ต.ค. 57 เวลา 11:07)
คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ “เขียนไว้ที่ข้างฝา ว่าด้วยเรื่อง ASEAN” และการเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ธุรกิจการค้าในประชาคมอาเซียน”ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 22 ต.ค. 57 เวลา 09:34)


ม.พายัพ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 22 ต.ค. 57 เวลา 15:13)
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ งดบริการส่งอาหารกล่อง วันที่ 27 - 28 ต.ค.57
โดย บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ (วันที่ 22 ต.ค. 57 เวลา 23:22)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 22 ต.ค. 57 เวลา 15:15)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 22 ต.ค. 57 เวลา 12:28)
มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 13:24)
สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนา “รวมพลังศิษย์เก่า ม.พายัพ”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 15:35)