เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาสำนักทุนการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้เงินกองทุน กยศ. และ กรอ.
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 57 เวลา 10:56)
สำนักทุนการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 57 เวลา 10:59)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 57 เวลา 16:28)
ม.พายัพจัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Payap Freshy Prep”
โดย (วันที่ 24 ก.ค. 57 เวลา 12:00)
ประกาศ - ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุน 77 จังหวัด, ทุนโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรฯ, ทุนหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 19:55)
ประกาศ-การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.พายัพ ผ่านระบบกลาง Admissions 2557 ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 02 ก.ค. 57 เวลา 09:27)