เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service New E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการสถาปนาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยมีนายพรชัย จิตรนวเสถียร ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2552 เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา.เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 30 พ.ค. 59 เวลา 11:16)
เมื่อวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559 นายเจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและเป็นวิทยากรอบรมฯ ให้นักศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 20 คน ณ ห้อง CH 312A ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งนักศึกษาจำนวนทั้งหมดจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 30 พ.ค. 59 เวลา 09:11)


คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีติดเข็มนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 90  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 พ.ค. 59 เวลา 15:43)
Click here, Payap University Event Calendar 2016 / ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยพายัพ 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 พ.ค. 59 เวลา 15:50)
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ ประชาสัมพันธ์การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
โดย บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ (วันที่ 24 พ.ค. 59 เวลา 18:48)
คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ นำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนา “สายลมใต้เงาปีก” สร้างนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อสังคม
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 24 พ.ค. 59 เวลา 17:27)
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริหาร 2558
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 24 พ.ค. 59 เวลา 17:26)
Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 18 พ.ค. 59 เวลา 09:43)