เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาค 8 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียน ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
โดย สำนักงานอธิการบดี (วันที่ 06 มี.ค. 58 เวลา 11:51)
สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานแถลงข่าวกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 25 เมษายน 2558 ประเภทการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และกีฬาสาธิตวู๊ดบอล ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 05 มี.ค. 58 เวลา 16:11)


ม.พายัพ ประกาศผลสอบโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 04 ก.พ. 58 เวลา 14:53)
สถาบันอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ – สื่อสารมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ จับมือจัดเสวนา“อนาคตสื่อไทย...ภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 03 มี.ค. 58 เวลา 15:11)
สำนักทุนการศึกษาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ม.พายัพ ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 10:51)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม.พายัพ ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 11:30)
คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 18:18)
ม.พายัพ จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 10:49)