เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ม.พายัพ ประกาศผลสอบโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 04 ก.พ. 58 เวลา 14:53)
สำนักวิจัย จัดโครงการอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณนักวิจัยและการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยและผลงานวิชาการ”  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 23 มี.ค. 58 เวลา 14:34)
ม.พายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้านักศึกษาสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 19 มี.ค. 58 เวลา 13:13)
คณะนิเทศศาสตร์ จัดประกวดภาพเซลฟี่ เรื่อง “ความเป็นไทยในตัวฉัน”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 17 มี.ค. 58 เวลา 15:43)
คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 18:18)
สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 10 ก.พ. 58 เวลา 16:20)