เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา
รายละเอียดและกำหนดการแสดง งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 15:47)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 37
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 30 ต.ค. 57 เวลา 11:22)
ม.พายัพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 30 ต.ค. 57 เวลา 11:17)
สำนักศึกษาทั่วไป ม.พายัพ จัดโครงการ GE (For FUN) DAY
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 14:05)
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทยฯ จัดโครงการเสวนานักอ่านพบนักเขียน
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 09:08)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 11:03)