เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการพิเศษสำหรับคนพิการ ปีการศึกษา 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 27 พ.ค. 58 เวลา 16:10)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 89
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 25 พ.ค. 58 เวลา 14:43)
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 25 พ.ค. 58 เวลา 15:56)
นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ นำนักศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 14 พ.ค. 58 เวลา 10:58)
ขอเชิญนักศึกษา ม.พายัพ และผู้สนใจ ร่วมโครงการ Intensive Korean Program
โดย สำนักวิเทศสัมพันธ์และบริการ (วันที่ 07 พ.ค. 58 เวลา 15:48)
งานคลังพัสดุ ขอแจ้งปิดทำการ เพื่อทำการตรวจนับอุปกรณ์/วัสดุสำนักงานคงเหลือ ประจำปีการศึกษา2557
โดย แผนกธุรการ(จัดซื้อ/ทรัพย์สิน/คลังพัสดุ) (วันที่ 07 พ.ค. 58 เวลา 15:43)