เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนาประมวลภาพกิจกรรม
อ.สุจินดา ไชยากุลสรากร ผอ.สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ และ อ.ญาณิศา จันทร์เส็ง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประชาสัมพันธ์การแสดง "ลิเกไทย ไปเป็นพรที่อิสราเอล" ระหว่างวันที่ 3 – 13 สิงหาคม 2558 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งจะได้ไปบำรุงขวัญกำลังใจและ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันแม่แห่งชาติกับแรงงานไทยที่ทางใต้ของอิสราเอล ณ สถานีโทรทัศน์ WETV เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 01 ส.ค. 58 เวลา 18:39)
สำนักวิจัย มหวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา (สกว.) เครือข่ายภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในการจัดสรรทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 29 ก.ค. 58 เวลา 15:04)


สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปแสดงที่ประเทศอิสราเอล
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 30 ก.ค. 58 เวลา 12:23)
ด่วน ! ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 24 ก.ค. 58 เวลา 10:11)
ด่วน...ประกาศแจ้งดับกระแสไฟฟ้า
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 14:13)
ม.พายัพเปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ แบบ one stop service บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ    
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 10 ก.ค. 58 เวลา 17:18)
ม.พายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาววรภัสนันท์ ธนันอมรพงศ์ และ นางสาวภัทรสุดา โชวสง่า  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 09 มิ.ย. 58 เวลา 10:14)
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 มิ.ย. 58 เวลา 10:25)