มหาวิทยาลัยพายัพ หยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 20 เมษายน 2557 และจะเปิด ในวันที่ 21 เมษายน เป็นต้นไป Payap is closed from the 12th to the 20th of April for the Songkran holidays. We will resume business on the 21st of April
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย e-registrar e-library e-learning (LMS) e-mail service สารพันข่าว / e-news สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 88 ปีการศึกษา 2556 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 08 เม.ย. 57 เวลา 10:45)
ผศ.ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลประสานงานบ้านพี่เมืองน้องประชาคมอาเซียน และร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 04 เม.ย. 57 เวลา 14:56)


ม.พายัพ ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับตรง (โควตาโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2557
โดย (วันที่ 26 มี.ค. 57 เวลา 11:51)
คณะพยาบาลฯ ม.พายัพ รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษ เนื้อหาเข้มข้น นำไปใช้ได้จริง  ฝึกกับเจ้าของภาษา  ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งเขียน Nurses’ note เป็นภาษาอังกฤษ
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 04 เม.ย. 57 เวลา 15:34)
ม.พายัพ ประกวดราคาบูรณะซ่อมแซมอาคารสายธารธรรม 
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 11 เม.ย. 57 เวลา 18:19)
ม.พายัพ ขอเชิญร่วมพิธีดำหัว อาจารย์อาวุโสประจำปี 2557
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 27 มี.ค. 57 เวลา 10:25)
ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดย สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ (วันที่ 02 พ.ย. 56 เวลา 02:23)
ม.พายัพ รับสมัคร นศ.เข้าร่วมโครงการ  ASEAN YOUTH LEADERS CAMP    
โดย สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา (วันที่ 04 เม.ย. 57 เวลา 14:47)