เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ (Information System) คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันเกมธุรกิจ The First Thailand ERM (Entrepreneurs Resource Management) 2016 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TR 205 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 15:38)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในทักษะทางภาษามากขึ้น สามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการให้แก่ชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 09:28)


สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 23 พ.ย. 58 เวลา 13:37)
คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดแสดงนิทรรศการภาพชุดผลงานนักศึกษา
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 18 พ.ย. 58 เวลา 16:52)
สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาว ในโครงการ “แบ่งปันน้ำใจสู่สังคม” ปี 2558
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 07 พ.ย. 58 เวลา 09:46)
ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 03 พ.ย. 58 เวลา 09:52)
ม.พายัพ เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 09 พ.ย. 58 เวลา 10:28)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย ณ หอพักนักศึกษา เขตแม่คาว
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ต.ค. 58 เวลา 21:58)