เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือก “นักวิจัยดีเด่น ม.พายัพ”  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 ม.ค. 58 เวลา 14:58)
ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาวภัทรสุดา โซวสง่า นักกีฬายิงปืน จากมหาวิทยาลัยพายัพ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 ม.ค. 58 เวลา 10:00)
ม.พายัพ ประกาศผลสอบโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 3 แห่ง
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 22 ม.ค. 58 เวลา 20:32)
ม.พายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2557”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 17:11)
ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ "Joy Rekindled for Couples"
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 09 ม.ค. 58 เวลา 16:31)
มหาวิทยาลัยพายัพ จัด Payap University Research Symposium 2015
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 16 ธ.ค. 57 เวลา 13:01)