เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service New E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฎิบัติการพยาบาล โดยอาจารย์พยาบาลได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษและนักศึกษาจะร่วมฝึกปฎิบัติในสาขาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลมาเรีย เทเรซ่า กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 03 พ.ค. 59 เวลา 10:24)
คณะนิเทศศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม ณ ห้องประชุม นายแพทย์ พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 02 พ.ค. 59 เวลา 14:15)


มหาวิทยาลัยพายัพ จัดมนัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 29 เม.ย. 59 เวลา 08:54)
สำนักงานศาสนกิจ จัดกิจกรรมใคร่ครวญถึงธรรม
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 14:35)
Click here, Payap University Event Calendar 2016 / ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยพายัพ 2559
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 26 เม.ย. 59 เวลา 09:46)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สนใจ ด้วยการชำระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายเพียงเทอมละ 30,000.- บาท
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 31 มี.ค. 59 เวลา 10:18)
คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ ฉลองครบรอบ 25 ปี มอบทุนการศึกษากว่า 125 ทุน ในปีการศึกษา2559
โดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วันที่ 14 มี.ค. 59 เวลา 09:26)
ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
โดย สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา (วันที่ 18 เม.ย. 59 เวลา 15:17)