เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ประมวลภาพกิจกรรม
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2557 จัดโครงการตลาดนัดกิจกรรม วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 09:49)
อาจารย์ไฉไล ผาเงิน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค นำเสนอโครงร่างงานวิจัยสาขาบริหารการพยาบาล เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการรับเวร-ส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลแมคคอร์มิค" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รศ.ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน์ รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน เมื่อวีนที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SL108 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
โดย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วันที่ 18 ส.ค. 57 เวลา 14:56)


ม.พายัพ เตรียมรับเกียรติเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมสิ่งทอประจำชาติอาเซียน ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2558   
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 13:46)
บริษัท Divergent Payap Dummy Company กำหนดจัดงาน Grand Opening "Freshy 4 Fun"
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 ส.ค. 57 เวลา 18:09)
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการตลาดนัดกิจกรรม วันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 19 ส.ค. 57 เวลา 12:11)
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 19 ส.ค. 57 เวลา 12:17)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นทางด้านสุขภาพ  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 19 ส.ค. 57 เวลา 15:07)
มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (โควตาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดย (วันที่ 18 ส.ค. 57 เวลา 12:24)