เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย E-Registrar E-Library E-Learning (LMS) E-Mail Service สารพันข่าว / E-News สารสนเทศออนไลน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ คริสต์ศาสนาในล้านนา

ขอเชิญร่วมงาน Payap University Homecoming day
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 25 พ.ย. 57 เวลา 17:36)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ : สู่การนำไปใช้” (หลักสูตรเร่งรัด : ระดับพื้นฐาน)
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 12:34)
ม.พายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 20 พ.ย. 57 เวลา 13:56)
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ สร้างชื่อ  คว้า 2 รางวัลกรมสรรพากร  
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 06 พ.ย. 57 เวลา 10:19)
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ประสานพลังรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
โดย สำนักสื่อสารองค์กร (วันที่ 31 ต.ค. 57 เวลา 11:03)
สำนักหอสมุด ม.พายัพ จัดนิทรรศการทัศนศิลป์ กลุ่มประยุกต์ศิลป์ ด้านประณีตศิลป์
โดย สำนักหอสมุด (วันที่ 17 ต.ค. 57 เวลา 10:32)