free html website templates

รับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท* ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 สมัครออนไลน์ได้ทุกวัน *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


Our Programsอนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...
มหาวิทยาลัยพายัพ

A Brighter Future Starts Here !

Campus Life

#DEK Payap

Erasmus+ Programme of the European Union

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University