free site maker

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ ยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

  23 หลักสูตร
    หลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ

  12 หลักสูตร
    หลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ

  6 หลักสูตร
    หลักสูตรนานาชาติ

  11 หลักสูตร
    หลักสูตรประกาศนียบัตร

Campus Life

อิสระทางการศึกษาและความสุขในการเรียนรู้ เพื่อการใช้ชีวิตที่ลงตัว

...ทุกก้าวของความท้าทาย รอน้อง ๆ อยู่ที่ มหาวิทยาลัยพายัพ   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพายัพ

Campus Update

หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมคุณค่าแห่งการเรียนรู้สู่สากล

Mobirise

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 7832 

Mobirise

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 49 ก้าวสู่ปีที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

Mobirise

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักพัฒนานักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 321
สำหรับบุคลากร และ บุคลทั่วไป คลิก!
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ คลิก!

Mobirise

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University Research Symposium 2023) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://research.payap.ac.th หรือ 053-851478 ต่อ 7205

Erasmus+ Programme: 

Capacity Building in Higher Education

We aim to serve as a resource hub for local social impact practitioners
and to engage stakeholders from all sectors to commit and tackle social issues.

Education Service Center

F     o     l     l     o     w     U     s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University