ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาบทความและกำหนดการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2562
superadmin ( 2019-01-14 17:37:48)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีฯ ม.พายัพ จัดอบรมเรื่อง ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563
onuma ( 2019-01-14 15:26:55)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
onuma ( 2019-01-09 14:47:41)

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 30 “Marketing Mega Trends For Thai Market”
onuma ( 2018-12-13 15:32:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
sukitti ( 2018-12-11 14:23:33)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Foot care and Wound Care in Diabetic patient
sukitti ( 2018-12-03 10:31:52)

ดูทั้งหมด