ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน Live Streaming
sukitti ( 2021-10-21 15:45:46)

ประกาศหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับที่ 01/2564 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าพักหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
sukitti ( 2021-10-15 16:57:32)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20) (การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)
sukitti ( 2021-10-15 15:42:35)

Payap University, is now accepting applications from foreigners with no previous knowledge of Thai language but are interested in learning Thai.
waraporn ( 2021-10-04 11:18:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
sukitti ( 2021-09-28 15:51:47)

ดูทั้งหมด