ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด “ฝ่ากระแสดิจิทัลพลิกโลกกับเคล็ดลับการตลาดยุคหลัง 2020” (Digital Disruption in Business and Marketing World)
sukitti ( 2020-01-15 11:24:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020 วันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
sukitti ( 2020-01-04 12:00:37)

มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
sukitti ( 2019-12-13 09:18:50)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) Thai Massage for Health course (150 hours)
waraporn ( 2019-12-03 10:59:04)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย ม.พายัพ พ.ศ. 2563 (Payap University Research Symposium 2020)
sukitti ( 2019-11-29 14:08:47)

ดูทั้งหมด