ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “USR จิตอาสาสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ : ค่ายอาสาเพื่อชุมชนห่างไกล” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
onuma ( 2022-11-29 17:53:28)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ขอเชิญสมาชิกทุกคนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2022 และสวัสดีปีใหม่ 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
onuma ( 2022-11-29 17:52:15)

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
sukitti ( 2022-11-26 10:07:02)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1)
sukitti ( 2022-11-23 10:26:47)

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมงาน PAYAP HOMECOMING DAY 2022 “ละอ่อนพายัพปิ๊กบ้าน”
sukitti ( 2022-11-23 09:11:13)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ
sukitti ( 2022-11-21 09:53:41)

ดูทั้งหมด