ข่าวประชาสัมพันธ์

Payap University Announcement COVID-19 Preventative Measures (#22) (Extension of the Work from Home measures to include 15-31 January 2022)
sukitti ( 2022-01-15 12:53:55)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) (ขยายระยะเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2565)
sukitti ( 2022-01-14 21:23:49)

ม.พายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน
sukitti ( 2022-01-14 14:00:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขัน ฟุตบอลพายัพคัพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ส่งเสริมเยาวชนให้รักด้านกีฬา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
sukitti ( 2022-01-11 14:11:12)

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
onuma ( 2022-01-07 17:13:10)

ดูทั้งหมด