ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 1 ปี เรียนแบบเร่งรัด ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พร้อมกัน
sukitti ( 2020-04-07 12:18:31)

ประกาศเรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2563
sukitti ( 2020-04-02 17:17:09)

มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ จากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
sukitti ( 2020-03-31 13:31:00)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รอบรับตรงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
sukitti ( 2020-03-31 12:58:45)

Payap University is temporary close and not allow entering the university between March 24 - April 15, 2020
sukitti ( 2020-03-26 13:30:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแจ้งการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และขอให้บุคคลภายนอกงดเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563
sukitti ( 2020-03-26 13:29:19)

ดูทั้งหมด