ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมสัมมนาเสริมสร้างความสามารถด้านการคิดผ่านการศึกษาวรรณกรรม
onuma ( 2019-08-15 17:38:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
sukitti ( 2019-07-30 09:55:22)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
sukitti ( 2019-07-15 09:41:29)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
sukitti ( 2019-07-15 09:22:35)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร
onuma ( 2019-06-28 17:02:09)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี
sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)

ดูทั้งหมด