ข่าวประชาสัมพันธ์

Report from the Linguistics Institute, Payap University May 2022
sukitti ( 2022-06-28 09:19:05)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
sukitti ( 2022-06-23 14:08:28)

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 4
onuma ( 2022-06-22 13:58:26)

ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก สาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพร
onuma ( 2022-06-22 13:34:16)

สำนักพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชา จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" (เปิดห้องเชียร์)
sukitti ( 2022-06-15 10:45:17)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.เอก “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย
sukitti ( 2022-06-07 10:45:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ PTE Academic วัดผลทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เพื่อการย้ายถิ่นฐาน
sukitti ( 2022-04-29 14:17:07)

ดูทั้งหมด