ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ ขอเชิญสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริหาร 2561
onuma ( 2019-05-16 15:31:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจมากมาย สมัครได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
onuma ( 2019-05-16 15:04:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสที่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2561
onuma ( 2019-05-16 15:00:43)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing)
sukitti ( 2019-05-16 10:43:29)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
sukitti ( 2019-05-16 09:19:45)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
sukitti ( 2019-05-16 09:16:23)

ดูทั้งหมด