bootstrap themes

ศิษย์เก่า

ข่าวสารศิษย์เก่า

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ชุดใหม่ วาระประจำปี 2563-2564 แทนคณะกรรมการฯ ชุดเก่าที่หมดวาระ ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา พล.อ.อ วีระ กิจจาทร (ห้องริมน้ำ) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาพายัพ (เขตแม่คาว)

***สำหรับศิษย์เก่าท่านใดที่สนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ สามารถติดต่อ สอบถาม และสมัครได้ที่ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เบอร์โทร 081-8722514 และ 081-9938995 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563***

Mobirise

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน Payap Homecoming Day 2019 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหญ้าริมน้ำ ด้านหลังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


Mobirise

สิทธิประโยชน์

  • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรศิษย์เก่า 
  • เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพในราคาพิเศษ

บริจาคให้พายัพ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพไปด้วยกัน

  • ยอดเงินที่บริจาคเพื่อทุนการศึกษาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
  • ทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาค นำมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยพายัพในด้านต่าง ๆ 
  • เป็นส่วนหนึ่งที่มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

สำนักบริหารการเงิน
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
(เขตแม่คาว)
โทร.053 241255 ต่อ 286, 297

EdonationPYU

065 0026472

กรุณาแจ้ง ชื่อ - นามสกุล (ศิษย์เก่า)
เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จ
เป็นหลักฐานให้กับท่านนำไปลดหย่อนภาษี

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University