html site templates

เอกสารเผยแพร่

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพายัพ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมธรรมาภิบาล

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานประจำปี

อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนและประเมินคุณภาพ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่มือปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานบริการการศึกษา

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คู่มือสำหรับประชาชน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

การจัดการข้อร้องเรียน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

F     o     l     l     o     w     U     s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University