website templates

หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (มหาบัณฑิต)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา)
Master of Education Administration

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Mobirise

เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้

สนใจหลักสูตรสามารถทำการสมัครจองสิทธิ์เรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ค่าสมัครจองสิทธิ์ 6,400 บาท โดย scan QR code ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ
ส่งหลักฐานมาที่ inbox facebook: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 240, 241

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University