web maker

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรการรับสมัคร
สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์เปิดรับสมัคร
📞  053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6114, 053 266 386
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับคัดเลือกรับทุนการศึกษานวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูงจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.พ. 2566 คลิกสมัครเรียน
📞  053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940
หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเปิดรับสมัคร 
📞  053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940
โครงการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ (ญี่ปุ่น) ด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิตสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ คลิกลงทะเบียน  (รับจํากัดรุ่นละ 40 คน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 053 242532 
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 053 851478 ต่อ 482 
- สำนักบริการวิชาการและวิจัย 053 851478 ต่อ 7281
Thai Language for Communication for Foreigners- หลักสูตร​ประกาศนียบัตรภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารส​ำ​หรับชาว​ต่างประเทศ​
ระดับต้น-กลาง" รุ่นที่ (4) (จำนวน 315 ชั่วโมง​)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน​ 2565
📍 เปิดเรียน 14 พฤศจิกายน​ 2565​ ถึง 26 พฤษภาคม ​2566 (Onsite)​
📞 089-9528877​, 098-8156657
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย
เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป 053-851478 ต่อ 7333
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม
(โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ)
❌❌  รุ่น 1 เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร ❌❌

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 053-851478 ต่อ 407​
FB : BAPYU1974
Certificate ProgramsAdmissions
Foundation StudiesPrograms open for application
Linguistics Certificate CoursesPrograms open for application
TESOL CertificatePrograms open for application
Certificate Program in PeacebuildingPrograms open for application

F     o     l     l     o     w     U     s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University