free website templates

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรประกาศนียบัตรการรับสมัคร
สถาบันดนตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์เปิดรับสมัคร
📞  053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6114, 053 266 386
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล📞  053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940
หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเปิดรับสมัคร 
📞  053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940
Thai Language for Communication for Foreigners-หลักสูตร​ประกาศนียบัตรภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารส​ำ​หรับชาว​ต่างประเทศ​
"ระดับต้น-กลาง" (315 ชั่วโมง​)

- หลักสูตร​ประกาศนียบัตรภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อ​สารส​ำ​หรับชาว​ต่างประเทศ​
"ระดับสูง" (270​ ชั่วโมง)​

เปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป​
เริ่มเรียน 27 มิถุนายน​ 2565​ - 10 มีนาคม 2566
📞 089-9528877​, 098-8156657
Certificate ProgramsAdmissions
Foundation StudiesPrograms open for application
Linguistics Certificate CoursesPrograms open for application
TESOL CertificatePrograms open for application
Certificate Program in PeacebuildingPrograms open for application

F     o     l     l     o     w     U     s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University