free portfolio site templates

บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์  

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล เขตแม่คาว 

ภาคเช้า ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. ข้อคิดและอธิฐานเปิดการประชุมโดย ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุญยเกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดี
09.00 - 09.30 น. โอกาสของ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี
09.30 - 11.00 น. โอกาสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
11.00 - 12.30 น. โอกาส ถาม - ตอบ

ภาคบ่าย ประชุมคณาจารย์
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 14.00 น. ข้อคิดและอธิฐานเปิดการประชุมโดย ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุญยเกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดี
14.00 - 14.30 น. โอกาสของ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี
14.30 - 16.00 น. โอกาสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
16.00 - 16.30 น. โอกาส ถาม - ตอบ

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University