web maker

นักศึกษา

Our services

 • ทุนการศึกษา งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ, งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  เบอร์ติดต่อภายใน 7832, 7833
 • สำนักพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา, งานดูแลนักศึกษาและบุคลากรพิเศษ, งานนักศึกษาวิชาทหาร
  เบอร์ติดต่อภายใน 316
 • หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา
  หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เบอร์ติดต่อภายใน 4605
  หอพักนักศึกษาชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เบอร์ติดต่อภายใน 4612
 • บุนนาค ช็อป
  จำหน่ายชุดนักศึกษา ชุดพิธีการเครื่องแบบเครื่องหมาย เบอร์ติดต่อภายใน 7293
  Line: ubonwan-sin (สั่งซื้อสินค้า), Facebook: payapboonnakshop

F     o     l     l     o     w     U     s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University