free html templates

นักศึกษา

Our services

 • ทุนการศึกษา งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ, งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  เบอร์ติดต่อภายใน 7832, 7833
 • สำนักพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา, งานดูแลนักศึกษาและบุคลากรพิเศษ, งานนักศึกษาวิชาทหาร
  เบอร์ติดต่อภายใน 316
 • หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา
  หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เบอร์ติดต่อภายใน 4605
  หอพักนักศึกษาชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เบอร์ติดต่อภายใน 4612
 • บุนนาค ช็อป
  จำหน่ายชุดนักศึกษา ชุดพิธีการเครื่องแบบเครื่องหมาย เบอร์ติดต่อภายใน 7293
  Line: ubonwan-sin (สั่งซื้อสินค้า), Facebook: payapboonnakshop
ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th